Túi PAMED

  • Tặng ngẫu nhiên bút hoặc yoyo sticker hoặc túi xách trên mỗi sản phẩm với đơn hàng có giá trị dưới 300.000 VNĐ
  • Tặng 01 sổ tay PAMED trên mỗi sản phẩm với đơn hàng có giá trị từ 300.000 VNĐ trở lên